CHOROBY GENETYCZNE

* przodozgryz, tyłozgryz,
* zmniejszenie lub dodatkowe zęby,
* niezrośnięte kości czaszki,
* skrócenie kręgosłupa,
* dysplazja stawu biodrowego, dysplazja stawu barkowego,
* rozszczepienie podniebienia,
* zapalenie kości ( kulawizna w wieku 4 miesięcy),
* wilcze pazury,
* dyskopatia,
* katarakta młodzieńcza- zaćma,
* afazja- brak soczewki,
* ektropion- wywinięcie powieki,
* Trichiasis- nieprawidłowy wzrost rzęs do wnętrza oka,
* Glaucona- wyłupiaste oczy,
* Hemoralopia- ślepota słoneczna,
* zapalenie rogówki,
* ślepota zmierzchowa,
* odklejenie siatkówki,
* zaćma- zmętnienie soczewki-katarakta,
* PRA- postępujący, obwodowy zanik siatkówki,
* Mikroftalmia - bardzo małe oczy, Anaftalmia- brak oka lub dwóch (gen M-przy umaszczeniu marmurkowym),
* głuchota,
* zajęczy pysk,
* zwężenie przełyku,
* uczulenia, alergie,
* wnętrostwo - brak jednego jądra,
* anorchia - zupełny brak jąder,
* interseksualizm- szczątkowe narządy płciowe drugiej płci,
* kamienie moczowe, podatność na kamicę,
* choroby sercowe- kardiomyopatia,
* hemofilia,
* zwężenie przedaortowe,
* niewydolność zastawek,
* abiotropia- degeneracja układu nerwowego i móżdżku,
* zapalenie opon mózgowych,
* upośledzenie ruchowości tylnych kończyn,
* nowotwory,
* cukrzyca,
* Epilepsja -padaczka- ( ataki między 15 miesiącem a 3 rokiem życia),
* wodogłowie,
* brak włosów,
* przepuklina - przeponowa, pachwinowa, pępkowa, brzuszna,
* Myopatia - zanik mięśni,
* ropne zapalenie skóry,
* pasmowy brak owłosienia,
* nadmierna płochliwość,
* agresja,
* brak cech macierzyńskich,
* nadczynnośc, niedoczynność tarczycy,
* i wiele, wiele innych...

Wymieniłam niektóre częste wady genetyczne (występujące u psów), które w większości można wyeliminować z hodowli dzięki odpowiedzialnym hodowcom psów rasowych-rodowodowych jak i sędziom na wystawach psów. Wiele tych wad jest cechą dominującą czyli przenosi się na następne pokolenie i jedynie wyeliminowane osobnika z hodowli daje gwarancję sukcesu. Oprócz chorób genetycznych po rodzicach (50%), dziadkch (po 25%), pradziadkch (12,5%) ... pies dziedziczy cechy ilościowe ( masa ciała, wzrost...) jak i jakościowe (barwa okrywy włosowej, kolor oczu, kształt, uzębienie, sposób noszenia uszu...). Chcąc dobrze prowadzić hodowlę to zasady GENETYKI są niezbędne.


WRÓĆ